Dato: 5. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

Grundlovsfestens 25aarige Festdag

den 5 Juni 1874. Holsteinborg.

Kjre Ven! Iaftes modtog jeg Deres velkomne Brev, mit seneste maa have krydset Deres. Jeg skriver allerede i Dag, da jeg hrer at De nu forlader Byen og jeg veed da ikke hvorhen jeg, uden at lade min Skrivelse gaae denne Omvei, kan sende den til Dem. Vil De vre saa venlig snarest at opgive mig Adressen til Bregentved, nvne mig Stationen hvor Breve derhen afhentes. Jeg bliver her paa Bregentved [skal vre: Holsteinborg] til Sndagen den 14de, da har Opholdet her vret ikke 14 Dage, men tre Uger, en deilig Tid hvor i jeg har mdt den meest magelse Godhed og Deeltagelse. Jeg vil blive ganske veemodig stemt ved Adskillelsen, i min Alder veed man ikke om man et flgende Aar lever og kommer til et kjrt Sted igjen; imidlertid glder jeg mig til at gjensee det gamle Bregentved, hvor jeg ikke var i 20 Aar og hvor jeg engang tilbragt[e] smukke Dage. Den unge nye Slgt har jeg endnu ikke der levet med nu den er Herskabet. Mange gamle, kjre Minder vil dukke op for mig. Fr jeg kommer nsker jeg at skrive Greven eller Grevinden til, derfor lad. mig som sagt snart erholde Adressen til Bregentved. - Der blev jo lovet mig et Vrelse i Stue-Etagen paa Solsiden, men kjre siig mig om jeg der har Nogen i Nrheden. Jeg har hele Vintren inde i Byen endnu aldrig foruroliget Nogen ved Nattetid, heller ikke her paa Holsteinborg trngt til Nattehjelp, men jeg er mere tryg naar jeg veed at jeg har Mennesker i Nrheden og at jeg ikke er ganske forladt om Noget paa kom. Jeg gaaer nu hver Dag nsten en hed Time alene omkring og fler mig i alle Henseender mere vel, kun har jeg en strkere Knugen end fr i Brysthulen, dog ikke stadig, det lindrer naar jeg spiser og drikker. Veiret er srdeles deiligt, Breve faaer jeg nsten hver Dag, alle mine Venner ere saa hjertens gode mod mig, saa at jeg hvert ieblik tnker: hvor Gud dog er kjrlig og naadig, og hans Verden rig og deilig! snart hrer jeg jo fra Dem og om ikke lnge sees vi paa Bregentved. Den fornemste af Tjenerne her paa Holsteinborg, Eriksen, ledsager mig fra Holsteinborg til Nestved og derfra til den Station De opgiver mig nrmest Bregentved, hvorfra han da af Grevinden har Tilladelse den Dag at gaae til Kjbenhavn og der varetage sine egne Sager. Saa at jeg er i gode Hnder. Hils hendes Naade Fru Kammerherinde van der Maase, Stamherren og de unge Grever!

Hjerteligst Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen