Dato: 5. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

779. Til Henriette Collin. Holsteinborg 5 Juni 1874

Kjre Fru Collin !

Tak for Deres hjertelige Brev; jeg lngtes da saa meget efter at hre fra Dem og det gjr jeg da ogsaa nu, da flere Dage ere hengaaede siden jeg hrte fra Ellekilde. Der savner De vel ogsaa Regn, saa det nok seer daarligt ud med Hensyn til Jordbrrene. Skoven ved Holsteinborg er imidlertid saa pragtfuld grn; her er en Duft af Seriner og blomstrende bletrer. Luften er deilig varm og jeg spadserer daglig, og det alene, den store Have rundt, men bliver jo trt, maa sge Hvile paa hver Bnk, dog Luften styrker mig kan jeg fornemme; hvad der nu meest plager mig er det Tryk som ideligt vender tilbage i Hjertekulen og isr om Natten er aldeles knugende og kommer ieblikkelig naar jeg hviler mig paa venstre Side; Svnen er ogsaa meget urolig, forvrigt spiser jeg godt, bliver pleiet med den strste Opmrksomhed. Grevinden er saa magels god mod mig, jeg fler allerede Veemod ved at tnke paa igjen at tage her fra. Paa Lrdag bliver det 14 Dage siden jeg kom, det var den Tid jeg havde bestemt til Opholdet her, men jeg bliver rimeligviis endnu hele nste Uge her og reiser da til Bregentved, hvor jeg ikke har vret i hele 20 Aar og saaledes ikke kjender den nuvrende grevelige Families Leven paa Landet.

Jeg har skrevet en Mngde Breve og faaet en Deel igjen, men, hvor underligt, fra Hartmann har jeg endnu ikke hrt et Ord uagtet han lovede at skrive meget snart(*) . Det var mig en ganske veemodig Stemning at tnke paa, nu er det den sidste Aften der spilles paa det gamle Theater og at vide, i Dag falder Bjlker og Gruus. Jeg syntes godt om Mariagers Digt herom i Berlings tidende. De maa endeligt hilse paa det hjerteligste Deres Mand og hans Broder, som jo er Gjest paa Ellekilde. Louise med sin Gjerd er vel ogsaa derude og snart kommer Viggo; gid at det ret maa blive fornielige Dage for dem Alle sammen. Mig glder De vel med Brev fr jeg forlader Holsteinborg. De husker at Brevene gaae over Skjelskr. Grevinde Holstein er enig med Dem at jeg hos Frknerne Ballin boer dyrt og at det var let hist uheldigt ieblik der valgtes til at forlange Paalg, i det jeg for lngere Tid i Sommeren fli ud paa Landet og hun altsaa sparede en heel Deel der hrer til min Opvartning. Naar De, kjre Fru Collin, tilfier at spise og drikke nu ogsaa er blevet dyrere for Frken Ballin, da har dette aldeles Intet at gjre med de 45 Rdlr om Maaneden; jeg betaler ugentlig for hvad jeg fortrer og efter gammel Regning, betaler jeg rigeligt i den nye Tid. Det Hele har rgret mig og kommer altid tilbage i min Tanke. Jeg har ikke lnger den Tillid, den Hengivelse som fr til Bestyrelsen i mit 8benhavnske Hjem, hvor jeg saa gjerne blev i Fred og Ro, de Aar Gud indnu forunde[r] mig at leve, men der er kommen en Uro over mig, en Lytten efter at jeg maa kunde faae det ligesaa godt under billigere For hold.Jeg gider ikke sige det til Frken Ballin, jeg vil ikke see sure Ansigter, ilie hre Forklaringer, som jo altid kunne leveres. Helst lade det blive som det er. Men jeg rgrer mig og nsker at jeg var blevet fritaget her for. Frknerne Ballin ere jo omhyggelige og opmrksomme, dog'ndash;–man kan ogsaa betale Guld for dyrt! Hvad siger Deres Mand?–Jonas fik jeg ikke at see fr Afreisen, hils ham, ligesom Dr. Theodor. Ham havde jeg gjeme skrevet til i disse Dage, men jeg vidste ikke om han var i Byen eller paa Landet. Dr Horneman sendte mig igaar et hjerteligt kjrt Brev. Han holder inderligt af Dem og Deres Mand, det han smukt udtalte[.] Lev nu alle hjertelig vel! Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen. [De sidste 2 Linier i Margen: Note til: ] *) i dette ieblik kom et deiligt Brev fra ham.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost