Dato: 4. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg 4 Juni 1874

Kjre Fru Melchior. Endelig igaar fik jeg Brev fra Frken Heinke, hun var netop vendt tilbage til Berlin, henrykt over sin Reise. Jeg vil antage og haabe hun ogsaa har skrevet Dem til. Brevet hun sendte mig lgger jeg her i Konvolutten, De vil da see hvor taknemlig hun er Dem, hvor glad hun er ved Besget i Danmark og den venlige Modtagelse, i hvilken De isr har saa megen Deel. Hjertelig Tak for den. Jeg har det saa godt her paa Holsteinborg at jeg allerede fler en Slags Veemod ved at tnke paa at det snart er Tiden jeg skal herfra. Opholdet var bestemt til 14 Dage, det er forlnget til 3 Uger, saa at jeg rimeligviis ikke kommer til Bregentved fr den 14 Juni, og uagtet jeg er forvisset om den hjertelige Modtagelse kan jeg dog ikke tnke mig at jeg vil fle mig saa hjemme som paa Holsteinborg. Grevinden er saa uendelig opmrksom og god, det er nsten som om man alene srligt kun tnkte paa min Velvren. Veiret er saa varmt og sommerligt, ja saa varmt at jeg, som i sydlige Lande, sger efter Skygge. Det er smukt om Aftenen at see Fiskerne ved deres Blus stange Aal ude paa Fjorden, Nattergalen synger baade Dag og Nat. Jeg faaer nsten hver Aften Brev men jeg skriver ogsaa flittigt, vil De tnke jeg har, siden jeg kom her, allerede afsendt 21 hvormed jeg har lettet paa min Brevgjld. Fra Hartmann og hans Frue har jeg derimod slet ikke hrt, heller ikke fra Cand: Oksen, det undrer mig, isr da jeg havde her fra skrevet til dem begge. Frken Sophie gldede mig forleden med Brev, jeg lgger derfor en lille Skrivelse til hende herind i Konvolutten, De er nok saa venlig at sende hende den. Er Frken Louise endnu i Aarhuus, hvorlnge bliver hun der og hos hvem boer hun? Hvorledes har Frken Anna det og hvorledes lever og virker den fortrffelige Frken Jette, efter sin Reise og den megen "Hyldethe" i det svenske Land? Hils hende og hendes "Roselil" fra mig. De syntes saa godt om den aftrykte Oldenborg der var paa mit forrige Brev, i Dag er der en Flue, ligesaa vel givet. Det er Grevinde Holstein som har forsynet mig med dette smukke Brev-Papir. Hils Deres Mand og alle Brnene, hils alle Kjre, som komme i Deres lykkelige Hjem. Jeg lider endnu af Tryk i Hjertekulen, isr om Natten men har det foresten godt, spadserer i Haven og ved Stranden; seer jvnligt Fremmede; igaar var Otto Scavenius her med sin unge Kone, hun har smukke ine og et godt Udtryk i disse.

Holsteinborg 5 Juni 1874. I Nat har jeg ikke sovet godt og lidt af Smerte i Hjertekulen; det er kjedsommeligt at ligge saaledes nsten en heel Nat, isr naar Tilfldet, som i Nat, at Lampen strax gaaer ud og man kun i det ravende Mrke seer den lille rde Gld skinne og stinke, men ikke lyse, da komme Griller til og plage Een og den eneste Nisse af den Slags herude, er kun den fra Byen

der fortller mig om min dyre Huusleilighed i Byen og isr om det Tidspunkt man behagede at mlde mig den i. Fru Collin skriver herom: "Vi ere Alle enige i at finde at De nu boer dyrt og ligesaa enige i [at] finde ieblikket til Paalg daarligt valgt, men den naturlige Forklaring ligger jo temmelig nr, da Frknerne alt som Priserne paa Alt hvad De skulle spise og drikke ere i bestandig Stigen, ndes til at forhie deres egne Priser [i marginen tilfjet: men for Spise og Drikke betaler jeg jo srskilt og til forhiet Priis.] - men de burde dog have ventet til De atter var hjemme og dersom de nogensinde berre dette Punkt for mig vil jeg uforbeholdent sige dem min Mening!" Saaledes taler man ogsaa aldeles om denne Sag herude paa Holsteinborg. - Det kan nu ikke blive anderledes da jeg aldrig vil berre samme for Frknerne Ballin, men betale for at have det i Fred og Ro, men der vil hre en stor Imdekommen til, fr jeg igjen har den samme Tilfredshed som fr, og det er nu Noget som alene gaaer ud over mig selv. Taabeligt er det at udtale alt dette i et Brev og plage Dem dermed, men jeg er i Dag forstemt, det alene den svnlse Nat er skyld i og de dumme Nerver, - Gld mig snart med Brev og bring Alle Kjre min venlige Hilsen. Paa Sndag otte Dage tager jeg til Bregentved og otte Dage efter til Kjbenhavn, hvor jeg nu slet ikke glder mig til at sidde igjen i den gamle Leilighed. Grevinde Holstein sender venlige, hjertelige Hilsener. I Dag er det Grundlovs Dagen og dertil Bodils Fdselsdag. Deres Mand, Brn og alle Venner hjertelig Hilsen fra Deres taknemlige, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad