Dato: 2. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Henriques
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 2 Juni 1874.

Kjre Frken Anna Henriques!

Tak for det venlige Brev! ogsaa Robert sendte mig eet og her kommer min Taksigelse. Jeg vil haabe at Deres Forldre befinde sig vel og at Veiret stadigt bliver saa smukt og varmt som det nu er. Jeg fler mig for hver Dag mere vel, kun er jeg noget mat i Benene, og har nerveuse Smerter i Brystkulen og i begge Hnader. Det er bestemt den Trold Gigten som har sat sig der og morer sig med at spille paa Nervestrngene, sine egne hist ubrugelige Kompositioner. Meget trofast, som altid, er den kjre Fru Melchior, til at forunde mig Brev, saaledes er jeg da daglig med hos Familien paa Rolighed. Jeg har det ivrigt kongeligt; mine to / stuer saa hyggelige, Udsigten saa smuk; Grevinden selv saa hjertens god og opmrksom, Brnene ligesaa, det er deiligt at see milde ine om sig og fle man er en velkommen Gjst. Hvem er i besg ude paa Petershi, maaskee Frken Juliette Price? Hils hende og Sstrene, lige saa Professor Hedt, Collin-Lund og Magnus. Iaftes henimod 9, fik jeg et Brev fra Robert Watt han reiser i Dag med Casinos Directr Andersen til paris og tilbd sig at vre mig til Tjeneste, det jeg med Taknemlighed modtager, men han kan jo ikke modtage Brev fra mig i Kjbenhavn, et saadant naaer frst derind imorgen, vil De derfor, kjre Frken Anne, skaffe mig snarest at vide fra Watts Sster hendes Broders Adresse i Paris; saa kan jeg skrive der hen. [Brev]. Hils den kjre Fernanda og alle elskvridge Veninder og Venner, srligt Moder, Fader og Brdrene.

Deres hengivne, rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 91, 416-17)