Dato: 4. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Sophie Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg den [4.] Juni 1874.

Kjre Frken Sophie Melchior.

Tak for Deres venlige Skrivelse, Tak for hver Gang i Vinter De forundte mig Deres Besg. Jeg har saa mange Beviser paa Deres hjertelige Deeltagelse for at min Tak og at Breve fra mig er kun en ringe Gjengjldelse. Jeg har det uendelig godt paa den store rige Gaard hvor kun venlige ine mde mig, hvor Sommeren ligesom er flttet ind og har pyntet Haven med Seriner og Guldregn, Frugttrerne med en overvldende Masse rde og hvide Blomster. Det salte Vand gaaer lige op til Haven, Nat[t]ergalen slaaer derude. Hver Sndag klinger Orgelet fra den ene Fli af Gaarden hvor Kirken ligger; - Jeg gaaer omkring ene og alene uden Frygt for at falde, som inde i Byen. Svnen kun er endnu ikke saa god og det er isr om Natten at Gigten, den Trold sidder mig i Hjertekulen og leger med Nerve-Strengene. Da jeg taler om Musik, maa jeg beklage at jeg endnu ikke har hrt fra Hartmann siden hans Fest og han lovede mig dog snart Brev, men han er ingen flittig Brevskriver. Hvorledes har nu Deres yngere syge Broder det? Hils ham! hils Deres Moder og Brdre. Jeg bliver her endnu en otte Dages Tid, tager da over til Bregentved, hvor jeg ikke har vret i en Snees Aar. Gid at jeg faae det lige saa hyggeligt og godt som paa Holsteinborg. Jeg bliver hos Grev Moltkes en 8 Dage og kommer da til Kjbenhavn. Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad