Dato: 30. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 30 Mai 1874

Kjre ven!

I Dag er det allerede en Uge siden jeg kom herud. Reisen gik bedre end jeg havde troet, kun leed jeg noget af Svimmelhed ved at stige ud af Vognen. kandidat Oksen ledsagde mig til Sor, og derfra fulgte mig den ldste af Grev Holsteins Snner til Holsteinsborg, hvor Modtagelsen, som altid, var hjertelig og glad.

Jeg har faaet to Vrelser i Stue=Etagen paa Solsiden ud til Haven, hvorfra jeg seer Fjorden og Gln, Veiret er godt kun noget koldt, men derfor har jeg i Kakkelovnen. Daglig gaaer jeg alene om i Haven og det / tidt i en heel Time; jeg fornemmer ogsaa at jeg meer og meer kommer til Krfter, at Smerterne i Mellemgulvet, srligt i Leveren og Hjertekulen, tage af, jeg har faaet en friskere Farve, saa at jeg ret haaber til Gud at denne Sommer vil gjengive mig strste Delen af min gamle vante Sundhed. Hvorledes har Deres Hr Broder og hans Frue det ude ved Badet? Hils. Dem begge. Hvorledes gaaer det med Trykningen af Eventyr og Historier? Faaer jeg snart det Correctur Ark? Thiele maa dog endeligt engang tage fat, og kan han ikke, er der vel Andre som kunne gjre det lige saa smukt og godt; der er nok To der have vret i Thieles Trykkeri som / nu arbeide i egen Tjeneste, (har man sagt mig. Imidlertid er det altid bedst ikke at slippe det vante gode Gamle fr man veed noget bedre Nyt, men det er Deres Sag, kjre Ven! snart haaber jeg at De glder mig med gode Efterretninger. Breve til Holsteinborg, erindrer De, gaae over Skjelskjr. Hils Deres Frue, Deres Sster og hendes Mand fra Deres hjerteligt hengivne

H.C.Andersen.

Til

Hr Boghandler Th: Reitzel.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus