Dato: 27. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

[p brevpapiret er der ptrykt en skarnbasse]

Holsteinborg ved Skjelskr

den 27 Mai 1874.

Kjre trofaste Fru Melchior!

I Tankerne gldede jeg mig forud til at faae Brev fra Dem igaar og Brevet kom ogsaa; seent paa Aftenen indtrffe Brevene her, tidligt paa Formiddagen maa vi paa Holsteinborg aflevere hvad vi have at give Posten og disse Breve naae da frst Kjbenhavn til Uddelelse Dagen efter. Saaledes er det at boe langt fra en Jernbanelinie. Tak for Deres righoldige, kjre Brev, og for de venlige Ord, Frken Anna har tilfiet. Jeg har nu / vret tre hele Dage herude, i Dag er det paa fjerde og fler mig for hver Dag strkere. Jeg gaaer nsten to Timer daglig, - deelt i to Vandringer; jeg gaaer ganske alene, hviler rigtignok paa hver Bnk jeg finder, men jeg er dog lnge i den friske Luft, som allerede har givet mig en friskere Farve, jeg har mindre Ildebefindende i Leveren, derimod synes mig at Nerverne i Hjertekulen arbeide mere, isr om Natten, saa at jeg sover meget urolig og tidt har en Fornemmelse, som skulde jeg faae Hjerteondt. Veiret er smukt, kun noget koldt saa at jeg har Ild i Kakkelovnen; igaar var det imidlertid ganske sommerlig; Hvidtjrnen er ved at springe / ud og Seriner og Guldregn har allerede begyndt dermed. Imorges fr Kl 6 tog Excellensen Holstein allerede ind til Kjbenhavn, han havde vret her fra Lrdag Aften. Han var meget livlig og behagelig. Den kjre Grevinde er magels god og opmrksom mod mig; hun og Greven da han var her, kom daglig og afhentede mig til Frokost og Aftensbordet, ledsagede mig om Aftenen til min Dr og srgede for at der altid var smukke Blomster i min Stue. Her er en Duft af Lillieconvaller og de bleduftende grnne Rosentrer. Fra Photographen Weller har jeg modtaget 5 forskjellige Aftryk af de Photographier han tog af mig i min Stue; Omgivelserne der trde smukt frem og give et malerisk Skue, men selv seer jeg meget gammel, affldig og tandls ud, / det ene Portrt er nu aldeles hslig, de fire andre finder jeg mig i, thi ligne gjr de vist; jeg er tilvisse i det sidste Aar blevet gammel uden paa; der er imidlertid i hvert Billede foruden Ligheden med mig, en Lighed med andre hist forskjellige Personer, saaledes med Bournonville, Thorvaldsen og - Phister. Vil De sende min hjertelige Hilsen til Deres Mand, Brn, Sophie Melchior, Blochs og hver som venligt tnke paa mig. Grevinde Holstein har paalagt mig at hilse Dem fra hende. - Siig mig om De og Deres Mand tnke paa at besge Carl i Aarhuus! Deres Svigerinde, Frken Jette er vel snart paa Hjemveien, med sin Reise-Rose? hils begge. Hjerteligst

Deres taknemlige, rbdige

H. C. Andersen

--

[kuvert m poststempel 27.5. Skjelskr]

Fru D. Melchior
fdt Henriques.
Rolighed, gamle Kalkbrnderivei,
sterbro, udenfor
Kjbenhavn.

Tekst fra: Niels Oxenvad (ogs lig med microfilmscan 78, 245-48)