Dato: 26. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Ballin
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjr

den 26de Mai 1874.

Kjre Frken Ballin!

Det er i Dag tredje Pintsedag, jeg maa sende Dem, Deres Frken Sster og Fru Koppel min venlige Hilsen. Hr Candidat Oksen har vel sagt Dem at reisen gik meget heldig til Sor, kun var jeg lidt svimmel hver Gang jeg steeg ud af Vognen. Med den unge Grev Holstein naaede jeg omtrent Klokken 4 Holsteinborg, det var et stormende Veir og noget koldt. Modtagelsen var saa hjertelig; jeg fik den afdde Grev-/indes to Vrelser i Stue-Etagen paa Solsiden ud til Haven og Stranden. Jeg har i de to sidste Dage spadseret alene om i Haven, vret nsten en Time ud og fler mig meget styrket derved, ja jeg har allerede faaet en friskere Farve, saa at jeg ret haaber at dette Ophold paa Landet vil bringe min gamle Sundhed tilbage. Veiret er i dag aldeles sommerligt og stille, Skoven er deilig grn. Haven pranger med Blomster, det samme er Tilfldet med mit ene Vrelse, smukke Vaser prange med Blomster og friske Bgegrene. Hils Hr Krohn og Hr Oksen, begge skulle snart faae Brev fra mig. Hils ogsaa Pigen Marie, hun var med eet borte da jeg reiste, jeg vilde have sagt hende Lev vel. Jeg vil haabe at De eller Fru Kopel benytter mit Forvrelse medens jeg er borte og at Marie eller Deres Sster see til at Blomsterne der faae Vand. "Bladene" som sendes er De nok saa god at opbevare til min Hjemkomst om nogle Uger. Rimeligviis tager jeg da ud til Rolighed. Bevar Deres Sundhed og gode Humeur; tnk Alle med Venlig hed paa Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus