Dato: 25. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Holsteinborg anden Pintsedag den 25 Mai 1874.

Kjre Fru Henriques!

Deres Mand har da fortalt Dem om den smukke Fest for Hartmann, i det mindste af Aviserne har De hrt om den. Min Sang har jo vundet meget Bifald hrer jeg og det har gldet mig. Dagen efter, nu iforgaars, som De veed forlod jeg Kjbenhavn; Candidat Oksen ledsagede mig til Sor og vendte derfra med Aftentoget tilbage. Vogn fra Holsteinborg ventede mig ved Sor-Station og den ldste af Grev Holsteins Snner, Student Ulrich Adolf fulgte mig ned til Holsteinborg hvor Grevinden og alle Brnene modtoge mig paa det hjerteligste.

Jeg fik den afdde gamle Grevindes to Vrelser i Stue-Etagen, paa Solsiden, ud til Haven. Her var pyntet med Blomster og Grnt. Seent paa Aftenen kom Excellensen til Basns og bliver her til Overmorgen. Han bragte mig en naadig Hilsen fra H. M. Kongen, som han havde sagt at jeg var paa Holsteinborg. Her er meget smukt. Seriner og Guldregn ere lige ved at springe ud, Bgeskoven er i sin rigeste Pragt, men koldt er her dog; jeg maa have i Kakkelovnen. Igaar gik jeg to Gange lidt om i Haven, men havde Knugen i Hjertekulen og Siden, var dertil meget svimmel, saa at jeg selv i Stuen ikke turde slippe min Stok, i Dag har jeg gaaet nsten en Time, det vil sige meer end den halve Have rundt og det har styrket mig, jeg begynder, synes jeg, at {aae friskere Farve, og mere Mod paa at gaae alene. - De har det vel nu ogsaa deiligt ude paa Petershi, de grnne Trer og Marker, Haven og Sundet. Lille Marie vil jeg haabe er bedre og begge de ldre Sstre, ligesom Brdre[ne] fle sig oprmte paa Landet, hils dem hver isr, men Robert maa De srligt hilse og takke for al den Hengivenhed han i den sidste Tid har viist mig, al den Opmrksomhed og det Hjertelag han ung og elskvrdig har mdt mig med og saa trofast vret min Ledsager fra Nyhavn til Hjemmet i Tordenskjoldsgade. Seer De Professor Hedt vil De da takke ham fra mig for hans Portrt til mit Skjermbrt; jeg beklager at jeg ikke var hjemme da han gldede mig med Besg. Vil De hilse Frknerne Price og alle flles Venner.

Gld mig snart med Brev; dette haaber jeg naaer til Dem uagtet jeg ikke har Huusnummeret paa Deres Mands Contoir, men den hele By, og altsaa endnu bedre Posten, kjender ham. At jeg ikke skriver til Nummer eet i Tordenskjoldsgade ligger i, at Brevet vistnok da kom langt senere til Dem. Giv mig ivrigt Deres Mands ContoirAdresse. Hils ham og alle Brnene paa det hjerteligste.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 395-98)