Dato: 25. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: C. Weller
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 25 Mai 1874.

Meget rede Hr Weller!

Iaftes modtog jeg de fem Portrt -Billeder og jeg takker Dem meget fordi jeg saa snart fik disse at see; De nsker at hre min Mening om samme og jeg maa bekjende at hvert Blad er smukt og malerisk. Hvad Portrt Ligheden angaar er det jo mere vanskeligt for mig at dmme, jeg seer paa hvert Stykke meget gammel og affldig ud, men det er nok ogsaa Tilflde i Virkeligheden, jeg har nu i nsten to Aar ikke seet, fr nu, noget nyt Photographi Portrt af mig. Der ere to Billeder hvor jeg sidder omtrendt i samme Stilling ved Bordet foran Sophaen, paa Bordet staaer en hvid Vase til Blomster, det Billede hvor denne heelt sees og strste Delen af Bordet, synes jeg mindst om, derimod langt mere om det hvor Vasen er nsten halv overskaaret; det strre Billede hvor jeg ligeledes sidder ved Bordet med Haanden under Klndever srde(le)s smukt hvad Omgivelser angaar, mindre tiltaler mig Portrttet. Af de to andre ved Vinduet brer ungtelig det Prisen hvor jeg sttter mig paa mit Skrivebord. Jeg maa srligt beundre hvor smukt De i alle Bilederne har givet Omgivelserne og stillet mig mellem disse. Jeg hrer vel, ved Leilighed hvad Folk sige om Photographierne. Jeg sender her, som De nsker, min Navne-Underskrift. Hvor vil De anbringe den paa BiIllederne? Min hjertelige Hilsen til Dem, Hr Schou og Hr Hansen.

Deres hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus