Dato: 21. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Kjære velsignede Fru Grevinde!

Endnu engang Tak til Dem og Excellensen for det kjære Besøg De forundte mig350. Jeg kommer altsaa, om Gud vil, paa Lørdag den 23 til Holsteinborg. Jeg gaaer fra Kjøbenhavn med Toget

Klokken 9, Candidat Oksen følger mig til Sorø, der venter jeg den grevelige Vogn og haaber da at være ved Middagsbordet hos Dem, Excellensen og hele Børnekredsen. Gid jeg nu ikke maa

være til nogen stor Uleilighed, dog een Bøn har jeg, den, at jeg ikke skal sove for langt borte fra Andre. Rigtignok har jeg hele Vinteren ikke trængt til nogen Slags Hjelp ved Nattetid, men jeg

er dog mere tryg ved at vide jeg har Nogen i Nærheden. Gud glæde og velsigne Deres Naade og Excellensen for al Godhed og Deeltagelse.

Deres taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen.

E. S. Efterat have skrevet Ovenstaaende fik jeg Besøg af den kjære Ulrik Adolf Holstein, han sagde mig at vi to fulgtes ad fra Sorø til Holsteinborg. Jeg lader imidlertid Candidat Oksen følge med til Sorø, hvorfra han vender tilbage med Aftentoget.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

Kjøbenhavn den 21 Mai 1874

Kjære velsignede Fru Grevinde!

Endnu engang min Tak til Dem og Excellensen for det kjære Besøg. Jeg kommer altsaa, om Gud vil, paa Lørdag den 23 til Holsteinborg. Jeg gaaer fra Kjøbenhavn med Toget Klokken 9, Kandidat Oksen følger mig til Sorø og der venter jeg den grevelige Vogn og haaber da at være ved Middagsbordet hos Dem, Excellensen og hele Børnekredsen. Gid jeg nu ikke maa være til nogen stor Uleilighed, dog een Bøn har jeg, den, at jeg ikke skal sove for langt borte fra Andre. Rigtignok har jeg hele Vinteren ikke trængt til nogen Slags Hjelp ved Nattetid, men jeg er dog mere tryg ved at vide jeg har Nogen i Nærheden. Gud glæde og velsigne Deres Naade og Excellensen for al Godhed og Deeltagelse.

Deres taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen.

E. S. Efterat have skrevet Ovenstaaende fik jeg Besøg af den kjære Ulrik Adolf Holstein, han sagde mig at vi to fulgtes ad fra Sorø til Holsteinborg. Jeg lader imidlertid Candidat Oksen følge med til Sorø, hvorfra han vender tilbage med Aftentoget.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 963-65)