Dato: 15. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn den 15 Mai 1874.

Kjre fortrffelige Fru Grevinde!

De har vist modtaget mit seneste Brev hvor i jeg tillod mig at sprge Dem om paa hvilken Station jeg tr haabe at finde Vognen fra Holsteinborg, naar jeg nste Lrdag, den 23de, tager fra Kjbenhavn. Jeg anseer at det er en kortere Vei fra Nestved til Holsteinborg end fra Sor der hen, men derom vil Deres Naade tage Bestemmelse. Jeg skal da faae een af mine unge Venner til at ledsage mig til den bestemte Station og da kan han med det nste Tog gaae tilbage igjen til Kjbenhavn og der undgaaes da en fornyet Kjrsel for ham fra Holsteinborg til Stationen, men jeg maa da bede om, hvad Deres Naade saa venlig har tilskrevet mig, at Een eller Anden flger med Deres Naades Vogn og afhenter mig paa Mdestedet. Jeg fler mig ivrigt for hver Dag mere strk, kun ville Smerterne i Leveren ikke forlade mig, men de komme da kun i enkelte Momenter og forsvinde altid naar jeg spiser, men desvrre kan jeg jo ikke ty til det Middel hele Dagen. Jeg lnges umaadeligt efter at komme ud paa Landet, see den grnne Skov og gaae i Solskins Varme. Jeg haaber ogsaa at jeg ikke skal blive til stor Uleilighed, jeg behver ingen Ledsagelse i Haven, jeg gaaer kun saa langt Krfterne ville slaae til. Jeg haaber at gj en vinde min Sundhed og kan da for en Deel takke Deres Naade og Hans Excellense Hr Greven at jeg nu snart vil komme til at fle mig bedre i den friske Natur og den hjertelige Omgivelse. I Dag fltter Fru Melchior ud paa Rolighed, hun sender mange Hilsener. Den svagelige Datter har det ret godt, hun har flt sig temmelig vel ved Opholdet her hjemme i denne Vinter. Vil Deres Naade hilse Hr Greven og hele Omgivelsen. Jeg tr jo nok haabe at jeg om ikke faae Dage erholder Brev og Besked, saa at jeg efter Modtagelsen kan skrive en Gang endnu og ganske nie bestemme paa hvilken Tid af Dagen jeg indtrffer.

Deres Naades taknemlige, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus