Dato: 10. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn den 10 Mai 1874.

Deres Naade

vre inderligt takket for Deres kjre velsignede Brev, og for al den store Deeltagelse De og Hr Greven vise mig. Jeg glder mig srdeles til at komme til Holsteinborg, see de milde ine der, see Skoven i sin Pragt og vre ved Stranden. Bliver jeg ikke rask der, da bliver jeg det aldrig. Jeg haaber at indtrffe Lrdagen den 23de, Dagen fr Pintse, men skal nrmere skrive derom, paa hvilken Tid jeg indtrffer til Sor, eller om Deres Naade troer, det er kortere med Kjrselen fra Nestved til Holsteinborg, da kan jeg gaae med Toget til Nestved. Een af mine yngere Venner faaer jeg nok til at flge mig til den Jernbane Station hvor Deres Naades Vogn venter mig, eller maaskee lige til Holsteinborg; men flger Nicolai-Bgh da maa han allerede vre tilbage igjen i Kjbenhavn frste Pintse-Dag346 for at vre med at feire Skuespillerinden Fru Sdringfs] Slvbryllup. Om Alt tillader jeg mig nu, som sagt, at skrive nrmere. Jeg beder om at maatte blive paa Holsteinborg til den nte Juni, da kommer Grev Mokkes hjem til Bregentved og da tager jeg derover. Til Hartmanns Jubileum347, den 22 Mai, kommer jeg ikke, Lgen siger jeg skal blive hjemme, men jeg har skrevet en Sang, som Folk synes ret er lykkedes mig348, det er det frste Digt min Musa har bragt mig i dette Aar, men lidt efter lidt begynde Ideerne at lfte sig og jeg begynder at faae Lyst til igjen at skrive. Fra Fru Melchior har jeg mange hjertelige Hilsener at bringe, hun var saa glad for et smukt, hjerteligt Brev Deres Naade havde sendt hende og Blomster er fulgt med, har jeg forstaaet.

Igaar fik jeg en kjr Skrivelse fra Storhertugen af Weimar349, hans Photografi-Portrt fulgte med. Jeg er meget glad derved. Deres Naade vil bringe min hjertelige rbdige Hilsen til hans Excellense Hr Greven, ligesom ogsaa sige hele Brnekredsen hvor meget jeg glder mig til snart at samles med den.

Deres Naades taknemlige, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus