Dato: 7. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[glansbillede: dame i dragt, hvor der p fodstykket str Mai]

Kjbenhavn den 7 Mai 1874.

Kjre Hr Weber!

Det er lnge siden jeg fik Brev fra Dem! De er dog vel og fler Dem glad i Hjemmet? Jeg er endnu ikke kommet til Sundhed og Velbefindende, men begge mine Lger sige at det gaaer godt fremad, er det saa, da tager i Pintsen, om Gud vil, en 14 Dage ud til Grev Holsteins paa Holsteinsborg hvor jeg veed jeg ret hjerteligt er velkommen; der i den smukke Have tt ved Stranden, vil jeg i det varme Solskin maaskee komme til Krfter. Fra Holsteinborg aflgger jeg Besg paa Bregentved, hvor jeg tnker at blive en Uges Tid, senere gaaer det til "Rolighed"; dette er endnu alle mine Sommerplaner. I Tirsdag gik jeg / imidlertid lngere end jeg endnu har gaaet i over 18 Maaneder. Jeg gik fra mit Hjem hen til Melchiors paa Hibroplads, derfra kjrte jeg da rigtignok tilbage, men ved Middagstid gik jeg igjen hen til Etatsraad Collins i Bredgaden, men blev meget trt; da jeg skulde tilbage var der ingen Vogn at faae og jeg maatte da, ledsaget af Doctor Collin, tilfods sge hjem, men jeg blev rigtignok saa medtaget at det var med Besvr jeg naaede op af Trapperne. Een Aften har jeg forsgt at besge Theatret og jeg var der til frste Aet af Postillonen i Longemaux. Jeg har imidlertid Angst for at gjentage Besget. Vil De bringe Deres Forldre og Familie min hjertelige Hilsen, ligesaa Biskop Engelstofts, Politimesteren Koeh, Hustru og Datter. Vil De dernst vre saa venlig at udfre en anden Sag for mig. Jeg fik nemlig for snart to Maaneder siden / en Skrivelse fra Odense, rettere sagt to Breve i Eet. Det ene var fra en Herre, jeg antager han er Lrer ved een af Skolerne, han mldte mig at han til Nytaar vilde udgive en Odense-Calender, og nskede til den et Bidrag af mig; Skrivelsen var, som sagt ledsaget af en anden, nemlig fra Eieren af det Hempelske Bogtrykkeri, han yttrede samme nske. Jeg vil naturligviis gjerne, om jeg kan, vre til Tjeneste, men har i dette ieblik ikke skrevet Noget, der skikker sig derti1. Det kommer vel i Sommeren haaber jeg. Begge de mig tilsendte Breve har jeg for lagt, det er mig ikke mueligt at finde disse, ja jeg har ikke engang beholdt Brevskrivernes Navne, derfor har jeg slet ikke svaret; kan De ikke nok, hos Eieren af den Hempelske Boghandling / finde Oplysning om den Sag og da vre saa venlig at undskylde min Taushed, der ene og alene ligger i at begge Brevene som sagt, er forlagt. Det skal vre mig en Glde, om jeg i Sommer kommer i Stemning til at skrive Eet eller Andet, som jeg kan byde den nye Calender. - Det var nu en lang Tale, men jeg haaber De nok finder ud af den og naar De, om ikke lnge, glder mig med Brev, faaer jeg Beskeed. Udstillingen har jeg ikke vret paa; til Festen for Hartmann kommer jeg ikke, min Lge raader mig derfra, men en Sang har jeg skrevet, mit eneste Digt i dette Aar. Frkner[ne] Ballin og Fru Koppel og Melchiors sende venlige Hilsener, men de hjerteligste faaer De fra Deres hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift paa Konvolutten:]

Velbaarne

Hr Cand: theol: Veber

i

Odense

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 191-95)