Dato: 4. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

776. Til Henriette Collin. Kjøbenhavn den 4 Mai 1874

Kjære Fru Collin !

Da jeg ikke har seet Dem og ikke hørt fra Dem, antager jeg at det er imorgen, De er saa venlig at ville see mig til Middag.

Jeg troer at have aftalt med Jonas at vi gik sammen hen at høre Iphigenia i Tauris naar den blev givet, det er iaften, men da min unge Venikke har viist sig, har han vist glemt at tage Billet, og nu faaer han neppe nogen, mindst een i Nærheden af min Plads. Nu har jeg derfor bedet Dr Theodor Collin om at skaffe ham een, selv til forhøiet Priis, næste Gang Operaen gives, beed ham sige mig om han da kan gaae'ndash;Hjertelige

Hilsener ! Deres hengivne

H. C. Andersen.

E.S De rusiske Fortællinger De laante mig, var ikke Bog for mig, mere herom naar vi sees.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost