Dato: 26. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 26 April 1874

Kjre Ven!

Hvorledes gaaer det med Trykningen af de illustrerede Eventyr og Historier 5te Bind? De har vel dog faaet fra Frhlich de manglende Billeder, han lovede at de skulde indtrffe snarest, efter den 2den April. Har De dem endnu ikke da opgiv mig Frhlichs Adresse og jeg skriver ham ieblikkelig til. Hils Deres Frue og vrige Familie.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Velbaaren Hr Boghandler Th: Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 104)