Dato: 19. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 19 April 1874.

Kjre Fru Melchior! Da De igaar gldede mig med Besg, sagde De at jeg nok turde bede Deres Mand at overstte for mig paa Tydsk, mit Brev til Storhertugen af Weimar. Jeg tillader mig derfor at sende dette og haaber maaskee at erholde det engang imorgen saa at jeg kunde skrive Oversttelsen af og sende sammen med Posten. Idag har jeg det, desvrre, ikke saa godt som igaar, saa at jeg endnu ikke ret veed om jeg tr vove mig hen til Deres Broders til Middag.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

[kuvert 1981/130-0003]

Fru D. Melchior fdt Henriques

Hibroplads
Kjbenhavn

Tekst fra: Niels Oxenvad