Dato: 17. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

774. Til E.Collin. Kjbenhavn 17 April 1874.

Kjre Ven !

For en Timestid siden modtog jeg et Telegram fra Storhertugen af Weimar, hvem jeg siden Krigen mod Danmark ikke har staaet i Brev-Forbindelse med. Han nsker at vide om mit Befindende. Det er saa uendeligt smukt og deeltagende at han er den der frst bryder Tausheden. Jeg vil derfor een afde frste Dage skrive ham til; men anseer De ikke at det er rigtigst at jeg i Dag strax giver flgende Telegram, som jeg beder Dem gengive eller forbedre paa Tydsk.

Dybt rrt og taknemlig bringer jeg Deres Kongelige Hihed min Tak for Telegrammet. Halvandet Aar har jeg vret lidende, men er nu i Bedring. Udfrlig Brev tillader jeg mig snarest at afsende i Taknemlighed og allerdybeste rbdighed

H. C. Andersen.

Hans Kongelige Hihed Storhertugen af Sachsen-Weimar.

Naar De har Oversttelsen vil De da strax sende mig den tillige med Telegrammet fra Storhertugen; helst saae jeg at Jonas bragte mig den, om han er hjemme i Dag. Siig til Theodor at jeg igaar og i Dag har vret daarlig, denne Gang er det Maven. Deres meget hengivne H.C.Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost