Dato: 11. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 11 April 1874.

Kjre Frken Louise Melchior!

Da jeg igaar Eftermiddags var ude at kjre med Frken Anna og Frken Harriet, kom Tilsigelse fra Kongen at Hans Majestt, ligesom ogsaa Dronningen vilde modtage mig til Audients paa Amalienborg, i Dag Lrdag Klokken henimod 2. Tr jeg ikke nok sprge Dem, kjre Frken, om jeg tr benytte Deres Forldres Vogn og om Deres Kudsk har Tid, han maatte vre hos mig Klokken 1 og vente, rimeligviis et Qvarteers Tid ude paa Amalienborg. Kan det ikke skee da siig mig det aabent og ligefrem, men saa betids at jeg kan bestille en Droske, kan jeg ikke faae det bedre Kjreti.

Deres hengivne rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad