Dato: 8. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: D B Adler
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 8 April 1874

Meget rede Hr. Grosserer!

Paa den mig igaar tilsendte Indbydelse, maa jeg, desvrre, svare at jeg endnu ikke er saa vel at jeg kan komme til det imorgen bestemte Mde angaaende Theatrets kunstneriske Udsmykning, men det er mig en re, efter Opfordring, at mit Navn medunderskrives paa den eventuelle [uafsluttet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13,3)