Dato: 6. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[glansbillede: silhouet ef to vandringsmænd]

Kjøbenhavn den 6 April 1874

Kjære unge Ven!

Tak for de to hjertelige Lykønsknings Breve! hvor det er venligt af Dem at have mig saa hjertelig i Tanke! Fødselsdagen var noget anstrængende med de mange Besøg. I min forreste Stue havde Frøknerne Ballin ladet Døren ind til Fru Koppels Stue aldeles skjule ved et favnelangt og bredt Maleri med en Deel af mine Eventyr, meget dygtigt malet af en ung Student i deres Familie. Eventyrene kom til Fødselsdags Lykønskning. Foran var stillet en Mængde Blomster, jeg fik nemligiden Dag ikke færre end 21 Potter med Træer, desuden 15 Bouquetter, eet af de smukkeste Rosentræer, / med ikke færre end 8 udsprungne Roser, var fra Cand: Oksen. Han er vel nu hos Dem i Odense, bring ham min Tak og den aller hjerteligste Hilsen. Opad Dagen hædrede den kjære, velsignede Kronprinds mig med Besøg og Middagen tilbragte jeg hos, Melchiors hvor der blev sjunget en smuk Sang af Nicolai Bøgh. Bille holdt Skaaltalen hvori han bemærkede at den U[d]nævnelse Kongen havde forundt mig, netop var den samme der forundtes Thorvaldsen og 0ehlenschlæger. Jeg fik den Dag mange Breve og Digte, Telegrammer fra Ud og Indland. Klokken otte om Aftenen var jeg hjemme og meget træt; mit Sind var bevæget, jeg sov kun lidt i Natten som fulgte; med mit Befindende gaaer det fremad, men langsomt, imellem / knuger det mig om Leveren og i Hjertekulen; der til kommer nu Gigt i Knæene og Armene; det er ynkeligt at føle at man i alle Lemmer er den gamle Mand. Aanden er endnu ganske ung, Gud bevare og opholde den. Plaper for Sommeren har jeg endnu ikke lagt; jeg har Angst for en større Reise, da jeg havde saa megen Besvær paa den ifjor; jeg vil imidlertid forsøge at tage lidt paa Landet, besøge Familien paa Bregentved hvor jeg ikke var i 20 Aar, dernæst gaae til Holsteinborg, føler jeg at det bekommer mig vel saa reiser jeg ud og kommer over Odense hvor jeg glæder mig til at see Dem og Deres, og at tale med mange kjære Venner der. Vil De foreløbig bringe min Hilsen til Bisp Engelstoft og Frue, bevidn dem min / særdeles Deeltagelse i deres Sorg, hils mine mange andre Venner, De vil selv huske dem Alle. Nu maa jeg afbryde; jeg faaer Besøg det ene efter det andet, og Klokken halv fem henter Melchiors Vogn mig. Brevet skal nu afsted i Dag. Altsaa lev vel! - Min Lykønskning til Deres første Prædiken. Held og Velsignelse.

Deres hjerteligst hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift paa Konvolutten:]

Til

Hr Cand. theol: Veber

l Odense.

(fra H. C. Andersen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 186-90)