Dato: 28. februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Josephine Eckardt, f. Thorberg
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 28 Feb: 1874

Kjre, meget rede Fru Eckardt!

Tilgiv at jeg uleiliger Dem med min Skrivelse, men i denne Morgen modtog jeg et Brev fra Fru Scavenius paa Basns, hun beder mig, da hun ikke selv kjender Dem, om jeg vilde tale for hende; hun mener at De kan skaffe hende et farvet Billede af en Hofdragt fra Franz den frstes Tid, efter hvilket hun vilde lade sig sy en Dragt til Maskeraden ved Hoffet.

Hun tilfier at De ved en lignende Leilighed har hjulpet en anden Dame af hendes Bekjendtskab og at det derfor er Aarsagen til at hun, ved mig, forebringer hendes Bn, Kan De imidlertid ikke opfylde samme, da beder jeg Dem give mig Anvisning paa den De troer jeg kunde henvende mig til. Troer De ikke Balletmester Bournonville? Og hvor boer han? Tilgiv mig nu at jeg saaledes plager Dem og at jeg dertil beder om snarest at erholde venlig Besked.

Med Hiagtelse og Hengivenhed

Deres rbdige

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus