Dato: 16. februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16 Februar 1874.

Kjre Fru Melchior! Saa uendelig Meget er De og Deres Mand for mig! De have i mine ldre Aar aabnet et Hjem for mig, som gamle Collin gav mig det i de unge, tunge Prvelsens Dage. Det nye Hjem bringer mig hele den ny Slgts Hjertelighed og Erkjendelse. Jeg fler mig som optaget i Deres Familie og De vil da forstaae hvor varmt og inderligt jeg tager Deel i Deres Velvren; De vil forstaae hvor festlig Deres Fdselsdag er for mig! Gud vre lovet, De feire den i Glde! At jeg i min Sygdom ikke kan vre med, ligger mig tungt paa Hjertet. Jeg faaer Dem ikke engang at see paa Festdagen. Jeg veed hvilken Travlhed der i Huset med at ordne Alt til iaften, og at selv de meest trofaste Venner frst indfinde sig da, men skriftligt kan jeg jo nok komme, og imellem de rige Gaver De faaer lgge, vist nok, den fattigste; jeg veed ikke hvad jeg skal finde paa at bringe Dem som har og faaer Alt i riig Fylde. I Tankerne er jeg hos Dem og ved den livlige, brogede Fest iaften. Gud glde og velsigne Dem, lev lnge for Deres Mand, Brn og taknemlige Venner.

Deres taknemlige, hengivne

H. C. Andersen

[p 1981/130-0004:]

Til Fru D. Melchior

den 16. Februar 1874

Fra H.C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad