Dato: 12. februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 12 Feb: 1874

Kjre Ven! Hr Redacteur Ploug bragte mig igaar nogle Penge til rsteds Monument, givne af Etatsraad Meldal og C.P. tilsammen 25 Rdlr, disse vilde jeg gjerne bede Dig aflevere til Etatsraad Suhr og erholde hans Qvitering; vr saa venlig at besrge dette for mig og kan Du, saa kom hjem til mig i Dag senest til Klokken 4, thi senere er jeg hos Melchiors / hvem jeg ikke kommer fra fr lidt efter Klokken 7.

Din hengivne H.C. Andersen

E.S

Pengene lgger jeg ikke her i Brevet, der let kan tabes.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 158-59)