Dato: 8. februar 1874
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

772. Fra E. Collin.

Kjre Andersen. Jeg traf Dem ikke iaften. Foruden at besge Dem, hvilket jeg saalnge ikke har havt Leilighed til, vilde jeg meddele Dem Flgende. Efter Anmodning mdte jeg med Flere idag ved Vestervold hos Justitsraad Bang for at aftale, hvorledes man paa passende Maade kunde vise Hartmann en Opmrksomhed i Anledning af hans Jubilum d. 22de Maii d. A.– Aftalen blev, at han skal males i stor Format (Knstykke). Indbydelsen vil udgaae fra de Mdende, som foruden Bang og mig, vare Glade, C. Helsted, Paulli, Bournonville og W. Smidt.

nsker De at vre med blandt Indbyderne eller vil De helst vre fri? Svar mig herpaa, helst strax. Deres

d. 8 Febr. 1874. E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost