Dato: 19. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

771. Til Henriette Collin.

Kjbenhavn den 19 Jan 1874.

Kjre Fru Collin ! Tak for den venlige Indbydelse til paa Onsdag Middag og at jeg da skal samles med vor velsignede kjre Fru Ingeborg Drevsen. Om Gud giver mig Sundhed og Krfter kommer jeg. Hverken Dem, Deres Mand eller Jonas har jeg i lang Tid seet. Kronprindsen gldede mig med Besg fr sin Afreise, han var hos mig i Fredags, saa hjertensgod, deeltagende, og lige frem. I Frankerige er hele Oplaget af mine ved Gregoire oversatte Eventyr allerede udsolgte og vel omtalt af hele den franske Presse. Den unge Boghandler Bentley i London har sendt mig et smukt udstyret Exem plar af the life of Thervaldsen, hvori jeg er smukt omtalt. Fra Bgh fik jeg i gaar et hist interessant Brev. Han fortler at Munkene i Rom nu gaae i civile Klder og at Kckler, der ikke vilde lgge sin Munkedragt blev forleden af Gadedrenge kastet Smuds og Stene paa. Saa vidt er det nu kommet med Munkevsenet i Rom ! Seer jeg snart Dem, Deres Mand eller Jonas? Jeg sidder stadigt inde da Veiret med Regn og Blst seer mig noget lumskeligt ud. Hils Viggo og Fru Louise, ligesaa den lille Gerd.

Lev nu hjertelig vel. Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter