Dato: 1. januar 1874
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

770. Fra E. Collin.

Jeg har med Opmrksomhed gjennemlst det franske Uddrag af Deres Levnet; det har tiltalt mig som rbende et godt Blik for det Characteristiske. Men der ere nogle Spring i Udviklingshistorien. Eet Sted forekommer mig ganske paafaldende, nemlig pag. XXVI hvor jeg har sat et lille Blyants x. Jeg har ikke sammenlignet det med Originalen; men her er vist et godt Stykke sprunget over. Men det er ialfald en smuk Nytaarsgave fra Frankrig. Det er dog et mrkeligt Folk. Saa kort efter at Landet er vdet med dets Blod, mylre to Literaturens Blomster frem frodigt som tidligere.

Deres 1 Jan. 1874.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost