Dato: 27. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

769 Til E. Collin. Kjbenhavn 27 December 1873. Kjre Ven !

De sagde mig forleden Dag at De havde faaet de tre Credit-Beviser ombyttet i rede Penge, Halvdelen har De allerede vret saa venlig forud at give mig, men nu trngerjeg til Resten, de andre I 5o, der ville gaae til at betale Maaneds Leie, Lge-Honorar til mine to gode Lger, samt til andre Nytaars Honorarer. Jeg veed ikke om De og Deres Kone ville see mig dI Middag paa Mandag eller Tirsdag, bliver det Mandag, da behves ikke Pengene at sendes mig, jeg kan da modtage disse i Deres Hjem, bliver det rusdags maaskee da at Jonas tidligere bringer mig samme. Er Deres Tid ikke for meget optaget, jeg veed ikke hvorlnge Deres Termin Forretninger, da vilde jeg bede Dem opgive mig, til min Trst og Husvalelse for det kommende Aar, saaledes som De tidligere har giort, hvor stormin Formue i det Hele er ved dette Aars Udgang.–Hils paa det bedste Deres Brn i Tulipan-Gaden; det var mig en glad Overraskelse Juledag at see dem oppe hos mig med lille Gerd, hun bragte mig en Alpeblomst hun er jo selv en saadan, fdt i Hiden, et Par Etager over Volden. Hils hos Linds og i Rosenvnget. Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost