Dato: 26. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjbenhavn, 2den Juledag! 26 Dec 1873

Kjre Ven!

Min bedste Hilsen, i Julen, til Dem og alle Deres. Tak for de tilsendte Exemplarer af Eventyr og Historier. For en Tid siden, da vi talede sammen, lovede De mig at lade indpakke og forsende til Schweitz et Par af mine Bger paa engelsk, jeg vilde sende disse til min Lge i Bern Dr Dor; dog nu i denne Juletid vil jeg ikke plage Dem dermed, derimod har jeg to andre Bger jeg gjerne vilde have afsted, et Exemplar af de danske Eventyr til Frken Klara Heinke i Berlin og eet Exemplar til Frken Anna Bjerring i Aalborg; der hrer nok ved Juletid, en anderledes Indpakning til end ellers og derfor er det jeg plager Dem med lade denne besrge for mig. Jeg havde en smuk Juleaften i mit Hjem, jeg overraskedes der ved at finde i den forreste Stue et blomsterfyldt Julebord, Fru Melchior havde arangeret; Student Oksen som den Dag kom ud fra Hospitalet indbd jeg og vi havde det ganske gemytligt. Mange Besg fik jeg den Dag til heelt ud paa Aftenen ogsaa igaar; men med mit Befindende gaaer det endnu langsomt frem. - Tak for det gamle Aar! gid jeg maa hre at De, Deres Broder og alle Kjre have det godt. Sundhed og straalende Humeur. Hils Deres Sster og Svoger

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 97)