Dato: 2. januar 1840
Fra: Carl Aug. Coyet   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Bruxelles Hotel de Svede, 2 januarii 1840.

Ofta har jag mnat hrifrn skrifva i och fr att tacka dig fr din vnliga billet, som angenmt fverraskade mig p ngbten d. 14. november.

Hvad jag hr ser, r ett rikt och fruktbart land, hvars kerflt ro odlade som trdgrdsjordar, hvars stora, med fabriksarbetare fyllda, stder frenas med jernvger.

Der fram man far med eld och lgor
Som stormen fver havets vgor;

... hvilket allt likvl ... skerligen icke eger ngot lockande fr dig, ty, ehurur rikt, r Belgien skert et magert mne fr Poeten. Det r ett land at studeras af Statskonomen, han m vara mercantil eller physiokrat, skert r, at hr r mycket fr honom att lra. Hr som mngannrstdes fr han tillflle meditera fver de fattiga folkklassernas ofantliga tillvext, under det likvl allmnna rikdomen r i synbart tilltagande, s ihuru otroligt, rknar man hr hvar 7de person ssom hjelpbehfvande af Rikets befolkning, och endast hr i staden, med en befolkning ungefrligen lika med Kpenhamns, 32 000 fattiga, som fordra mer eller mindre understd. Detta frhllande r skerligen en fljd af landets hgt drifna fabriksvsende. Jag har derigenom ftt en slags afsmak fr dessa enorma "associations du travail libre", en hr gngse benmning, som jag ville fverstta med: "frivilliga arbetshus".

Nyligen har jag hr lst en afhandling om medlen att frekomma den hotande folkkningen. Jag tackade dervid Gud att vara fdd i et land, hvarest man nnu icke behfver vidtaga ngra mtt och steg emot den lra Moses i begynnelsen lrt. Emellertid, jag kan ej neka, at hrstdes ser det ud, som frndringar hrvid behfdes. A propos frndringar, s lr nu dit eget fdernesland ej komma att sakna sdane, sedan "den gamla Kungen" er dd.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost