Dato: 16. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

765 Til Henriette Collin. Kjbenhavn 16 December 1873

Kjre Fru Collin! Tak for Deres venlige Besvarelse af mit Brev igaar; jeg gldede mig ret til at komme til Dem og Deres i Dag; men Veiret er saa raat og stormfuldt, Grosserer Melchior som i dette ieblik var her raadede mig aldeles til at blive i min Stue, ikke tage ud og da jeg gaaer i Skrk for at paadrage mig Forkjlelse og aldeles Tilbagefald i mit, som man siger, bedre Befindendes maa jeg opgive i Dag at see og tale med Dem. Den kjre Jonas, som jo er vant til Storm og Slud fra Vesterhavet, glder mig maaskee med et lille tidligt Aftenbesg, jeg lnges efter at see ham, han vil sige mig hvorledes De har det, og tillige hvorledes det staaer til i Rosenvnget og Tulipangaden !–Naar vil De nu see mig til Middag, det bliver vel ikke fr Mandag? Lev hjerteligt vel ! Deres hengivne

H.C.Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost