Dato: 14. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

763 Til E. Collin. Kjøbenhavn den 14 Dec: 1873.

Kjære Ven !

Kan De, da kom iaften, efter K 17, et Øieblik til mig, jeg er stærkt afficeret over et Brev jeg i Eftermiddag har faaet fra en ny fransk Oversætter af mine Eventyr, han siger at jeg for noget over 6 Aar (I867) tillod ham at oversætte et Par Stykker og at detiaarkommeri Modstrid med den Udgave Hr Gregoire nu anmælder. – Jeg har ikke bundet mig til nogen af disse Herrer, og hvad den nye Oversetter angaaer huskerjeg nok at han viiste mig i Manuskript "Guldskat« og jeg sagde at jeg ikke havde imod at han i Oversættelse udgav et Par af Eventyrene, men de ere ikke udkomne og nu først paa syvende Aar kommer han til mig med Mindelse herom; jeg bliver aldeles syg ved alt det Skriveri om disse franske Oversættelser. Vil De ikke nok klare lidt op for mig naar vi tale sammen, og derfor tale vi ret snart, Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost