Dato: 14. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

763 Til E. Collin. Kjbenhavn den 14 Dec: 1873.

Kjre Ven !

Kan De, da kom iaften, efter K 17, et ieblik til mig, jeg er strkt afficeret over et Brev jeg i Eftermiddag har faaet fra en ny fransk Overstter af mine Eventyr, han siger at jeg for noget over 6 Aar (I867) tillod ham at overstte et Par Stykker og at detiaarkommeri Modstrid med den Udgave Hr Gregoire nu anmlder. – Jeg har ikke bundet mig til nogen af disse Herrer, og hvad den nye Oversetter angaaer huskerjeg nok at han viiste mig i Manuskript "Guldskat og jeg sagde at jeg ikke havde imod at han i Oversttelse udgav et Par af Eventyrene, men de ere ikke udkomne og nu frst paa syvende Aar kommer han til mig med Mindelse herom; jeg bliver aldeles syg ved alt det Skriveri om disse franske Oversttelser. Vil De ikke nok klare lidt op for mig naar vi tale sammen, og derfor tale vi ret snart, Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost