Dato: 2. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Emil Hornemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2den December 1873 [fejlskrivning for 2. januar 1874]

Kjære fortræffelige Ven!

Tak for det gamle Aar! Tak for Deres venlige Deeltagelse som Læge og som trofast Ven. Jeg har det ikke godt i det nye Aar; jeg er meget forkjølet, kan slet ikke komme ud og Humeuret er meget kuet. Jeg troer ikke mere paa at jeg bliver rask, eller flyver ud i Verden men nok bort fra den vi kjende. Hils Deres elskværdige Kone og alle Børnene.

Deres syge Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 989)