Dato: 16. december 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Mandagmorgen 16 Decemb 1839.

Uagtet jeg har skrevet fornyelig vil jeg dog lade dette lille Epistel flyve med "den gode Leilighed", som frembyder sig. I de sidste otte Dage har jeg vret ude i Selskab hver Aften, thi man begynder at krybe lidt sammen i denne theaterlse Tid. Iaftes var jeg hos Heibergs, jeg hrer der, at vi skal snart have eet af Kalderons smukkeste Stykker Gomez Arias's Pige, der er omarbeidet til en Tragedie og kaldes Gomez Arias og Dorothea463 . (Holst og Fru Heiberg.) Min Billedbog er nu trykt, men ikke saa frdig at jeg kan sende Dem i Dag, Udhngs Ark, derimod vil De paa Sndag vre saa god at lade forhre hos Hempel om der i hans Bogpakke ikke er en Bog til Dem. En tydsk Oversttelse er alt under Arbeide, og Forlggeren, Hr Vieweg i Braunsschweig besrger et Kobber til hvert Billede, det bliver gjort af een af de bedste Kunstnere i Dydseldorff464 . Professor Abrahams har nu oversat "Ravnen", der udkommer med Hartmanns Musik, i disse Dage465 . Igaar fik jeg et langt Brev fra Frken Brmer, hun er paa Tomb ved Strmstad og har skrevet sin Roman "Hemmet", som skal vre sendt til mig, men jeg har endnu ikke seet den466 . Fra Liebe har jeg mange Hilsener til Deres gode Fader, han sprger mig ofte hvorledes det gaaer. Liebe er nu saa rask og livsglad, har faaet sine runde Kinder igjen og gaaer meget og spadserer. Siig til Deres Fader at jeg nsker ham en tilkommende Juul, mildere og bedre, end vist denne maa vre ham ! Hils Deres trofaste, udholdende Moder, Alle Sstrene og Tanten, som aldrig skriver mig til. Holstes smukke Digt over Kongen, det stod paa Omslaget af Portefeulen, bliver nu srskildt trykt, paa sort Papir med Kongens Portrait467 . Jeg har hrt Weyse spille noget af sin Srgecantate, der skal gives ved Bisttelsen i Roeskilde Domkirke, Texten er af ehlenschlger og ikke just det Bedste af denne Digter, synes mig468 . I Julen er jeg indbudet til Nys, men det er endnu uvist om jeg tager derud. Lev vel!

Broderen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus