Dato: 17. november 1873
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

758. Fra E. Collin.

Det er ganske rigtigt, at De har vundet de 500 R. paa No. 4I214.

Boye hæver Pengene, men dette kan ikke skee strax med større Sum mer. Naar jeg har faaet dem, skal jeg sætte dem i Sparekassen og under retteDem derom.

Sparekassen 17/11 73

E. C

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost