Dato: 18. november 1839
Fra: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sore d 18de Nobr 1839

Kjre Andersen!

Venligst Tak for de sidste Brne-Eventyr, hvormed De forniede os i Sommer, og som nu atter har moret os! Paradisets Have og Storkene holder jeg meest af*. Den flyvende Kuffert er mig mere et lystigt satirisk Indfald, end et Barne-Eventyr. Dedicationen til Fru Heiberg er en smuk Compliment. Jeg haaber Mulatten vil blive godt modtaget, som den fortjener, og jeg formoder, Billedbogen uden Billeder neppe vil savne Billedlivet for den poetiske Sands. Thi Malere ere Digterne, det forstaaer sig, om det end er en mislig Sag, at lade enhver gammel italiensk og nederlandsk Maler ved Sjlevandring gaae igjen i de danske Poeter, som Hjort nylig har gjort og hvorved, isr hvad Deres Poesie angaaer, Lignelsen synes mig ligesaa trffende som hiin velbekjendte i den gamle Prken: Ligesom Lven er et grimmigt Dyr, saaledes skulle vi nu vandre i et nyt Levnet. Hauchs polske Familie har ogsaa tiltalt mig srdeles; men at Hjort ikke kan rose den uden directe at forurette hlenschlger og mig og indirecte alle andre danske Romandigtere, har naturligviis indigneret mig. Dog min Expectoration derimod har jeg kun henlagt i min Pult.

Trst mod Hyperdanskhed

(I anledning af en Yttring om at synge sig i Klemme i Danskheden)

I Kjrlighed til lutter Danske

Vist ingen Digter sig fordyber ganske:

Al overdreven Kjrlighed gaaer bort,

Naar blot man kjender Molbech og Peer Hjort.

Min Ssters Dd angreeb os endeel; hendes Bortgang var dog saa mild og venlig som mueligt.

Gud velsigne Dem! Lev vel! Hjertelig Hilsen fra min Kone og

Deres Hengivne Ingemann

William Hauch opholder sig i Kjbenhavn hos Lieutenant Ibsen. Bogen til ham afleverede jeg til Moderen, der ogsaa for jeblikket er i Kjbenhavn.

* Den frste hrer til de fortrinligste Eventyr, jeg kjender. Min Kone finder det ligeledes saa udmrket smukt.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter