Dato: 2. november 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

753. Til Henriette Collin. Kjbenhavn den 2den November 1873.

Kjre Fru Collin !

Hele den forgangne Uge har jeg lngtes efter at see Dem; i de sidste Dage var jeg vis paa, isr da jeg havde talt derom til Deres Svoger Dr Th: Collin, at De vist nok kom. Det var ikke blot det at see Dem, men jeg vilde gierne tale med Dem om at faae en nyttig, lille Ting, jeg kunde for re Deres Mand den anden November; nu er Dagen kommen men ikke Fru Collin; xe og Sligt, til Brug paa Ellekilde har jeg tidligere bragt, hvad kan jeg bringe iaar, skriv mig et Par Ord til herom, thi jeg vilde gjerne imorgen naar vi sees medbringe den ! Vil De nu forelbig lyknske ham, takke ham for hvad han har vret for mig i Aarene som gik og vist nok vil vre i Aarene vi endnu her have tilbage. Det var kjrligt og trofast at [han] kom til mig iaftes og livede mit tunge Humeur op. Seer jeg ikke i Dag Theodor, da nsk ogsaa ham til Lykke paa hans Festdag. Hils den kjre, stakkels Viggo, som jo er saa lidende,

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost