Dato: 1. november 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

752. Til E. Collin. Kjbenhavn den 1ste Nov 1873.

Kjre Ven !

Nu er det tretten Maaneder siden jeg blev syg; man siger nok at jeg nu har det bedre ! jeg troer det ikke. Meer og meer klares det for mig at jeg ikke kommer mig, men hvor lnge jeg skal holde ud her, ja det veed kun Gud. Jeg fler mig saa forfrdelig alene og mine Tanker blive mere og mere sygelige. Kom snart til mig[.] De er Een af de faae Venner som jeg oplives ved, enten jeg taler sygt eller sundt. I de sidste Dage harjeg ret vret lidende, jeg har ikke Lyst til at komme ud, ikke Lyst til nogen Virksomhed, jeg gad sove og saaledes gaae nu Timer og Dage. Det er urimeligt at jeg saaledes klynker og klager. Tilgiv Deres syge Ven

H. C.Andersen.

E.S.

Deres Kone har jeg ikke seet i mange Dage. Viggo ligger jo? Hvorledes lider og lever han?

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter