Dato: 26. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Nicolaj Bøgh
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 26 October 1873.

Kjære Ven

Tak for iaftes! Det morede mig at høre flere af de gamle Breve læse op! Jeg troer ogsaa at det interesserede Dem, De er Een af de Faae jeg vilde betro en saadan Læsning og da De synes at flere af Brevene fortjæne at opbevares og engang i Tiden, maaske / udgives, saa vil jegjævnligt sende Dem et Dusin Stykker, saaledes i Dag første Sendelse; De lader ingen Andre læse dise, og De bemærker hvilke De synes have noget læsteligt Værd for en Læser i Fremtiden. Naar De har læst dette Dusin faaer jeg Dem igjen og jeg sender en ny Levering til De siger dem kjed heraf.

Venskabeligst.

H. C. Andersen.

Til Hr. Nicolai Bøgh.

E.S.

Her er endnu et Eventyr, det seneste, jeg skrev og lod trykke; vil De eie Manuscriptet?

Tekst fra: Solveig Brunholm