Dato: 11. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 11 October 1873,

Kjre Ven!

Tak for de tilsendte Exemplarer af "Eventyr og Historier"; da jeg fik frste Levering kom 12 Exemplarer, med det venlige Lfte at opbevare til hele Samlingen sluttedes, den Rest af Friexemplarer, De efter Sdvane forunder mig; i Dag har jeg imidlertid erholdt 15 Exemplarer af anden Levering; for nu ikke at sende de tre Exemplarer tilbage, jeg denne Gang har fet for mange, beder jeg Dem sende mig tre Exemplarer til af frste Levering; saa have vi en bestemt Orden i hvor mange jeg hver Gang modtager. Ikke sandt? - Jeg vil haabe at De og Deres befinde sig vel; jeg er endnu halv "Krybdyr", jeg maa altid tilvogns skal jeg udenfor mit Sygehjem. Hornemann har imidlertid godt Haab om min Bedring, gid jeg snart maatte have det samme og dertil mellem de mange Besg jeg faaer ogsaa erholde snart eet af "Eventyrmoer".

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Velbaarne Hr Boghandler Th: Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 92-93)