Dato: 3. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

747. Til Henriette Collin. Kjbenhavn, Fredag-Formiddag den 3 0ct I873, Kjre Fru Collin !

Velkommen til Byen! jeg antager at De og Deres Mand i Dag ere komne til Byen; meget lnges jeg efter at see Dem og tale med Dem.Jonas er her nok, men jeg var desvrre kjrt ud, den Dag han besgte mig. Deiligt er det at Fru Louise har det saa godt, jeg hrer saa gar at den unge Frken Datter kjrer ud i egen Eqvipage. Mig har hun ikke besgt. Jeg er ilde blevet omtalt for hende; jeg er vis paa hun endnu ikke engang har udtalt mit Navn.–Nu er det et Aar siden jeg begyndte at maatte sidde her hjemme i Nyhavn. De kan troe at det er en Prvelse og at jeg imellem er ved at bukke under for den.–Min Slimhoste vil ikke tage af, og jeg har iaar mere Besvr med at komme op ad Trapperne end i forrige Vinter. Jeg bliver strax stakaandet.–I Theatret kommer jeg ikke, jeg har ikke Mod dertil; Lse kan jeg dog nu bedre end fr og det er altid Adspredelse, men selv skrive en Bog – ja, "tag hundrede sters", som man siger,–jeg kan ikke tage uden mig selv og tvinge mig til at skrive et Brev for at faae Brev igjen eller et Besg !–Hils Deres Mand og Brn. Hjerteligst H. C. Andersen.

E.S.

Frken Reimer fik jeg forleden op at besge mig, hun kom just da jeg steeg af Vognen.

[I Margen:] Ogsaa gamle Fru rsted har frivilligt besgt mig.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost