Dato: 30. september 1873
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

746. Fra Henriette Collin. Ellekilde Tirsdag [30/9 1873]

Kjere Andersen jeg skriver kun for at takke Dem for Deres Brev og sige Dem at vi komme til Byen en af de sidste Dage i denne Uge og at De selv flgelig seer mig saa snart jeg har bestridt mit Huus, og kysset mit Barnebarn'ndash; Af hvad De skrev fik jeg det Indtryk at De dog har det nogenlunde godt og hvad Mod til at gaa i Theatret angaar saa kan det jo ogsaa komme, og har De frst vret der Eengang, saa vil det falde Dem let at komme der oftere.–

At jeg nu lnges efter saameget i mit Hjem kan De vist tnke Dem, men hvormeget vi holde af Ellekilde, det kan De neppe tnke Dem, De kjender jo ogsaa kun Skyggesiderne ved Egnen; var De her en stille Solskins Aften og saae den gaa ned udenfor vore Vinduer, saa vilde De sige at her var henrivende deiligt.–

Gotlieb og Rigmor forlader os idag, saa pakker vi ind og lukker vort Huus'ndash;Noget af det som ikke bedrver mig mindst ved Afskeden herfra, er de to Fiskerfamiliers bedrvede Ansigter naar de flge os tilvogns; her er saa ensomt naar vi er borte og de gaar en streng og kold Tid imde.– Vil De hilse Fru Melchior fra mig kjere Andersen, jeg kan tnke mig hvormeget De maa savne den daglige Omgang med de elskvrdige hjertelige Mennesker og det magelse Hjem De havde paa Rolighed, men De er jo tilfreds med Deres Frkner og De skulde have ondt ved at finde 3 hyggeligere Vrelser end dem De har. Stakkels Frken Hallager med den gode Villie og de ringe Evner !– Lev vel to vi sees Deres Jette Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost