Dato: 25. september 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

745. Til Henriette Collin.

Kjbenhavn den 25 Sep 1873.

Kjre Fru Collin !

Hvor det dog er lnge siden at jeg saae Dem, Deres Mand og Jonas! hvor lnges jeg dog efter dem alle Tre ! Den 9de September tog jeg her ind til Byen, Vrelserne ere, nu jeg har faaet Alt ordnet, meget hyggelige, de nye Vertinder, meget opmrksomme, tidt lidt formeget ! Theodor og Emil komme jevnligt til mig, men "det gode Befindende vil dog ikke ret over Drtrskelen. Mine Been og Arme ere som slaaede over og igjen kun klinkede; hver pludselig Bevgelse, og Stigen op ad Trapper gjr mig stak aandet, dertil kommer en slem Slimhoste, som jeg havde den i Vinter her hjemme, men var fri for paa hele Reisen. Jeg har Angst for at vove mig hen i Theatret, og at forsge en Vandring i Nyhavn er en Umulighed. Hvad skal det blive til ! Mit Humeur er aldeles delagt. At Louise Dreven har det saa godt er velsignet og gldeligt, men derop kommer jeg nok aldrig, hele fire Etager ! det vil vre mig som Halvvejen til Maanen. Den unge Componist Grandjean, Snnen i den gamle Gaard, har dedictret os bragt mig sin nyeste Composition, "Billeder til Eventyret: Den lille Havfrue", det roses, men jeg har endnu ikke hrt samme. Nu giver han en Tonedigtning til: Sneedronningen: lille Gerda mellem Blomsterne – Hartmanns, som endnu er paa Landet, have vret i Byen og besgt mig een Gang, ogsaa Fru Lund har jeg seet eengang, Bgh derimod sjeldnere, og William Bloch aldeles ikke uagtet han nu har vret over otte Dage her i Byen efter at han kom hjem fra Belgien og Frankerige. Jeg fler mig temmelig eensom, dog kan jeg nu om Aftenen begynde at lse, det var ikke Tilfldet i Vinter.

Siden jeg skrev Ovenstaaende har jeg kjrt en Tour, vret i "Rosenvnget og traf Fru Drevsen i Haven, siddende i Solskinnet, omgivet af Fru Lind og Fru Poulsen, (Vandmandens Kone). Frken rsted, som i 10 Maaneder var syg er nu nsten aldeles vel, hun har besgt mig to Gange og senest i Dag, medens jeg var ude i Rosenvnget. Jeg er uheldig med at jeg saa tidt sidder Mutters ene og kjrer jeg saa en Dag ud, kun en Timestid, saa komme Besgene, saaledes forleden, Fru Koch, Elise Stampe, Fru Jhnke, etc.– Igaar forstyrredes min gode Stemning ved et meget trist Brev fra Frken Hallager, hun beklagede sig over at hun var blevet "tilsidesat", at man havde faaet mig fra hende etc.–Theodor siger at De endnu bliver I4 Dage paa Ellekilde; er det saa, da gld med Brev

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

[I Margen:] Hils Deres Mand og min Ven Jonas Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost