Dato: 21. september 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Nicolaj Bøgh
Sprog: dansk.

Kjøb 21/9 73

Kjære Ven

Meget lidt kommer jeg mud, maaskee en Time eller to, eengang om Ugen;D et var netop Tilfældet i Dag at jeg saaledes var paa Fart da De besøgte mig; jeg saae Dem iøvrigt. De kom ved Hotel Phønix da jeg kjørte ud og jeg tænkte naturligviis, "nu besøger han mig, der ikke var hjemme. " Jeg trommede paa Glasruden, De hørte ikke, stolt gik De, som om De skulle arve Deres "Paaske"-Ægs-Dronning. Imidlertid Tak for Deres venlige Tanke om mig, det styrker, for den gode William har ikke en lignende; allerede i Torsdags var han i Folketheatret - og med Skjæg - men jeg har endnu ikke seet ham! Tunge Dage og Aftener har jeg tilbragt side De sidst var hos mig; mit Humeur tynger mig ned; saa at jeg tidt ønsker mig

Over Skyen mange Mile

I det ubekjendte Land!

Lev vel

H. C. Andersen

NB Hils Deres Broder Frederik"

Til Hr. Nicolai Bøgh

Tekst fra: Solveig Brunholm