Dato: 3. september 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Ballin
Sprog: dansk.

Rolighed den 3 Sept 1872

Meget rede frken Ballin!

Da jeg i denne Tid ikke har Noget til Fru Collin som har vigtigere Ting at tage vare end min Indfltning, er jeg ganske uvis om denne. Jeg vil imidlertid tro, at ved Deres venlige Omsorg vare nu Tpperne lagte paa Gulvene og Eet og Andet stillet op. En vigtig Ting er imidlertid min Seng. Jeg maa srdeles bede Dem om at alle Sengeklder godt dampes eller rettere, luftes ud; jeg mener / at de kunne lgges i Sovevrelset, Vinduerne lukkes op & - Vil De af De 10 Rdlr De har af de 50, lade 40 nu som De veed for September kjbe til mig 2 # Lys, Sukker, men i hugne Stykker, Olie til Lampen; de ndvendige Sager til Natlampen, Godt sort Blk kjbes. Hvad l og Viin angaaer da tnker jeg at det er tidsnok at samme besrges naar jeg fltter ind; rimeligviis skeer dette paa Mandag, De skal, naturligviis forud faa Brev herom. Hils Deres Frken Sster

rbdigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus