Dato: 3. september 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

744. Til Henriette Collin. Rolighed, 3 Sept 1873.

Kjre Fru Collin !

At jeg i disse mange Dage slet ikke seer Dem, er saa rimeligt. At Alt imidlertid, hvad Deres Datter angaaer er godt, glder mig usigeligt, gid at det saaledes maa gaae fremad, men at jeg sletintet hrer fra Dem er meget trist, De gav mig intet Svar paa min Skrivelse om at faae et Menneske til at tage sig af min Indfltning. Nu maa den gaae som den kan. Jeg har skrevet til Frken Ballin og hun har vret hos mig og erholdt sin Betaling for September, jeg skriver i Dag om at faae mine Sengklder vel dampede ud. I Formiddag komme Melchiors hjem fra Belgien og Engeland, paa Mandag den 6'e fltter jeg rimeligviis ind i Nyhavn, det er en Mrkedag i mit Liv, den Dag kom jeg frste Gang til Kjbenhavn, ind i Italien, ind i Spanien, havde min 50 Aars Fest, jeg anseer dens Betydning nu sluttetved det mig aldeles Uhyggelige at skulde igjen drives ind i min gamle Sygeflde i Nyhavn.Jeg er mere nedtrykt i Sindet end Nogen tnker, jeg har tilbragt drbende lange Dage i den sidste Tid, jeg glder mig ikke til Noget, har ingen Fremtid meer, Livet og Dagene skvulpe hen om mig og jeg venter egenligt kun paa at Teppet falder. Det er meget utaknemligt, siger De. Jeg veed Alt hvad der kan siges.–

Deres takskyldige

H. C.Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter