Dato: 19. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Lorenz Frölich
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 19 August 1873

Kjære, fortræffelige Ven!

Hjertelig Tak for de mange smukke Tegninger, De har givet til tredie Bind af »Eventyr og Historier«! Meget længes jeg efter at tale med Dem om disse; de have ret glædet mig. Kun et Par, til den store Søslange, synes mig, giveer ikke i Tegning, hvad jeg har givet i Ord. Den store Hval maatte see ud som om en heel svømmende Koral-Ø; læs igjen min Beskrivelse! En stor Misforstaaelse er indtruffen; den maa rettes! De har fremstillet "Helhesten" med fire Been; det er mod Sagn og al folkelig Tanke. Helhesten her kun tre Been, og saaledes maa den nødvendigviis gjengives. En smuk Solskins-Dag, om en saadan gives, kommer De vel ud til mig? Jeg har det iøvrigt ikke godt, kan ikke komme til Kræfter, gruer for Vinteren og for at flytte ind til mit gamle Sygehuus i Byen.

"Forbi, forbi ere alle Historier!", kan jeg sukke med, "Grantræet". - Lev vel, kjære Ven, og endnu engang: Tak for alt det Smukke De har givet

Deres taknemmelige

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter