Dato: 26. juli 1873
Fra: H.C. Andersen, Nicolaj Bgh   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Middelfart 26 Juli 1873.

Kjre Fru Melchior! I Hamborg fik jeg Deres seneste kjre Brev og der saae jeg Deres Johanne, hendes Mand og Brn, nu ere de hjemme. Jeg sidder her, mere afkrftet end jeg har vret paa Reisen. Det er ynkeligt. Det var med stor Besvr jeg i forgaars naaede Sleswig, men da jeg igaar morges skulde bort var jeg saa afkrftet, at jeg den Mlk jeg tilmorgen nd, maatte jeg som Ssyg strax miste og da jeg naaede til Banegaarden og Toget kom vare alle frste Klasser opfyldte paa den allerbageste nr, som kun gik til Flensborg; jeg naaede Vognen men sank aldeles sammen foran den paa Peronnen, Bevidstheden forlod mig og det var kun ved Bghs Bn og Lfte om Taknemlighed at jeg blev saa godt som baaret ind i Vognen; det var den besvrligste Dag paa Reisen. Ud paa Eftermiddagen naaede jeg Fredericia hvor de to kjre, opmrksomme Mennesker Veber og Oksen modtoge mig og med Besvr kom jeg paa Dampfrgen til Strib, her blev jeg hjertelig modtaget af Biskop Engelstoft og en stor Deel unge Piger bragte mig friske Blomster, en Vogn holdt til mig fra Hotellet, jeg maatte straks frabede mig hvert Besg. Jeg bliver her, i det mindste til imorgen og gaaer da med Eftermiddags Toget til Korsr, derfra skal jeg telegraphere om Dag og Time jeg kommer til Kjbenhavn, men vil De lade Een eller Anden, der kan hjlpe mig med Tiet fra Vaggonen vre paa Banegaarden; jeg vilde saa gjerne at Bgh, der nu er sit Hjem saa nr, tog til det, men er jeg imorgen ikke taaleligt bedre, maa jeg plage ham med [at] flge mig til Korsr, ja maaskee til Kjbenhavn. Idag har jeg endnu ikke kunnet forlade mit Vrelse, mine Been vakle under mig og mine Hnder ryste, for Resten fler jeg ikke til nogen Slags Sygdom, men er saa trt, uendelig trt! Det bliver vel [bedre] i Stilhed og Roe paa Rolighed. Hils Deres Mand [og] Brn. Bgh hilser, ligesaa Veber og Oksen! -

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Kjre Fru Melchior! Jeg haaber iovermorgen at bringe Etatsraad Andersen til Kjbhn, og jeg flger ham lige dertil.

Heden har taget en Deel paa ham, men jeg haaber, at Roligheden paa "Rolighed" og den friske Sluft hurtigt skal bringe Bedring. Tusind Tak for Deres rigtig elskvrdige Brev. De er rar imod mig. Brevet skal bort, da Jernbanetoget gaaer.

Deres hengivne

Nicolai Bgh.

Tekst fra: Niels Oxenvad