Dato: 25. juni 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Brunnen den 25 Juni 1873.

Kjre Fru Melchior! Iaftes overraskedes jeg ved at modtage Deres inderligt kjrkomne, rige Brev; jeg havde aldeles ikke ventet et saadant fr nu frstkommende Torsdagmorgen, jeg kunde ikke tnke mig at De fr efter den 22de kunde faae Tid til at skrive, uagtet De jo i den Retning kan det Utrolige. - Tak og atter Tak for den Sum af Hjertelag og Venskab De forunder mig. Jeg vil haabe at mit Brev til Deres Mand er indtruffet netop Festdagen; jeg havde saaledes beregnet det og sendt Brevet lige til "Rolighed", da det let paa en Sndag kunde have blevet paa Kontoiret inde i Byen. Bgh og jeg feirede Dagen med at jeg tog en Vogn og om Formiddagen kjrte op til Hotellet Axenstein der er bygget paa Frohnalp, og senere da vi kom ned igjen ved Middagsbordet drak Skaalen i Champagne, frst Deres Mands, derpaa Deres; - Veiret var ualmindeligt smukt; paa mit Bord prangede Alperoser fra "Frohnalp", Vrtinden havde sendt mig disse da jeg jo ikke naaede heelt op til Rosernes Region, jeg lgger een her i Brevet, en Hilsen fra den 22 Juni, Festdagen. Bille var saa hjertensgod og deeltagende strax at skrive mig til og raadede mig ikke at tnke paa eller skrive om den dumme Lgnhistorie fra Amerika, den er nu ogsaa nsten fordunstet, men De maa dog indrmme, at det var en magels Uforskammethed af en Fremmed som besger mig at opdigte en heel Udtalelse der aldrig har fundet Sted, ja har, da Napoleon jo frst dde mens jeg laae syg, og jeg ganske sikkert intet Besg af Reisende har modtaget, ganske lavet Sligt. De to Breve De sendte mig vare ikke af stor Vigtighed, det ene, fra Amerika, som De troede bragte mig Penge, var nogle trykte Blade af gudeligt Indhold og et almindeligt Beundrings Brev, det andet var fra Leipzig om Bidrag til en Brnebog. - Hgg skrev jeg strax til, da jeg ved Dem hrte om hans Besg paa Glion, Brevet sendte jeg til Carl Melchior, som saaledes strax fik at vide at Hgg var paa Glion, jeg har modtaget Svar, hele to smaae Breve fra Hgg, der er er [sic] kjed over at han ikke mdte mig der og vil nu vide min videre Reise i Schweiz og jeg har skrevet at jeg sidst i denne Uge gaaer til Ragaz, derfra til Chur hvor jeg med Bgh vil gjre en Tour op til Splgen, at dette som Hgg veed, ogsaa er en Vei ind i Italien hvorhen han vil. Jeg troer imidlertid ikke at vi mdes, det vilde jo vre urimeligt, da han nppe har mange Reisepenge at gjre en saadan Omvei, nu da han ved Montreux er nr ved Simplon; det havde gldet mig srdeles om vi havde mdtes. Fra Sally Meyer og Sster fik jeg ogsaa et venligt Brev, de havde forgjves sgt mig paa Glion og i Interlaken; Gades Svigerfader Erslv var her forleden Dag her, netop da Bgh og jeg var kjrt til Aldorf, ham saae vi heller ikke.- Til Deres Svigerinde Frken Jette skrev jeg [overstreget: forleden] til Altona og fik faae Dage derefter et rigtigt rart Brev, tak hende med Tilfielse af de bedste Hilsner. - Jeg begynder at kunne gaae lngere, end jeg iaar har kunnet det. Forleden Eftermiddag gik jeg til et her nrliggende Nonnekloster, man siger der er en Fjerdingvej der hen; er dette Sandhed, da har jeg frem og tilbage gaaet en halv Miil, men jeg var ogsaa trt og ikke alle Dage kan jeg gaae saa langt, hertil kommer at der er gaaet Hul paa mit Smalbeen, det brnder og svier, det er kommet af sig selv. Jeg havde en rd Plet der og viiste Hornemann den fr jeg reiste, han bad mig aldrig at tnke paa den, han vilde nske mig flere! Jo Tak! Vil De sige Frken Louise hvor glad jeg blev ved at modtage Brev fra hende og fornemme at "Viften" var efter hendes Tilfredshed. Snart hrer hun fra mig. Hils Anna, Hariet, Thea og Emil! Hils alle Kjre i det velsignede Rolighed, Jomfruen og Folkene. Fru Scavenius er ikke i Danmark, kommer frst hjem midt i August; derhen tager jeg altsaa ikke paa Hjemfarten. Breve beder jeg om sendes til Chur i Schweiz postrestante; glem ikke at sende mig Frken Wichmanns [Wegmann] Adresse i Mnchen.

Dem og Deres Mand tusinde taknemlige Hilsener.

H. C. Andersen

[i marginen, s. 4:]

De sendte mig "Nr og Fjern", tak! men det var et urigtigt Nummer, nemlig 49

ikke 50.

Tekst fra: Niels Oxenvad