Dato: 20. juni 1873
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

738 fra E. Collin. Kjre Andersen. Det er underligt, at jeg af Dem skulde faae at vide, at der saaer noget om Dem i "Dagbladet; jeg har nu faaet det gamle Blad ledt op, og har lst Artiklen. Det er jo noget af det sdvanlige amerikanske Vrvl, som lses den ene Dag og er glemt den nste. At De er blevet afficeret af den, er naturligviis en Sygelighed; men at Fornuftgrunde ikke hjelpe mod nervse ngsteligheder, det veed jeg af egen Erfaring altfor godt, og derfor skal jeg visselig ikke prdike for Dem i denne Anledning rgrelsen gaaer nok over af sig selv; men der hrer Tid til.

Jeg er herude paa Landet saa temmelig fri for rgrelser, fordi jeg holder mig borte fra Menneskene. Igaar havdejeg dog et Stykke af en saadan da en Mand krvede mig for 80 Rdl. for en Caution, som jeg for 15 Aar siden stillede; den maa jeg nu betale.

Det glder mig ret at hre, at De er forniet med Bgh; det er jo ogsaa en stor Fornielse for Dem, at han nyder det nye Liv, som denne Reise skaffer ham at see.

Jeg antager, at Jette har skrevet til Dem om Einar; hans Tilstand er nu haablsere end nogensinde; det enesteHaab er, at han snart maa faae Ende paa det. Det er et haardt Std for Ingeborg, thi han var hende al?id as en kjrlig Sn; men det er dog at foretrkke for den daglige Kummer over hans nuvrende srgelige Tilstand.

Det gaaer svrt til med legemligt Arbeide herude; Gottlieb, Theodor, Jonas og jeg staae daglig i Vand op til Maven og grave Sand ud af Havnen; Jette luger og planter med en ubegribelig Udholdenhed. Naar vi blot maa beholde det gode Veir, haaber jeg det Bedste for hendes Helbred.

Slutningen eller Midten af Sommeren vil blive noget besynderlig for mig, naarJette i Anl. af Louises Nedkomst kaldes til Byen.

Lev nu vel. Deres

20/6 73. E.Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost